Rapua Te Ara Tika

Rapua Te Ara Tika

Ko Rapua te Ara Tika he Rauemi Whakamahere Marau i takea mai i ngā whakahaere o nehe, me ngā tikanga tuku iho o te wānanga. I roto i tēnei whakaaro mō te wānanga, ka whakatītina ai te kura kia tirohia Te Ao Māori me ērā āhuatanga ōna e whakaawe nei i tēnei mea te ako ki tā te Māori titiro.

Whakamahi ai a Rapua te Ara Tika i te tukanga wānanga i roto i tētahi takiwā mariko. Ko te takiwā mariko nei he wāhi ka tūhuratia, ka tohatohangia, ka matipakitia, a, ka waihangatia ngā whakaaro i runga i te hiahia kia whakaumutia te mahi akoako, kia arotahi hoki ki te Matataki Paetae nā ngā kura anō i whakarite. Ko te huarahi ka whāia e koutou he mea whakaata i ngā tikanga Māori mō te uru ki te Whare Wānanga.

Rapua Te Ara Tika Puka ā-Ipurangi