Rapua Te Ara Tika Setup Request

Mā te Tumuaki anake e whakaoti


He Kura, He Huinga Kura rānei?

Ko Ngā Pitopito Kōrero o Te Kura

Ko Te Ingoa o te Tumuaki
Ko Te Imērā o te Tumuaki
Ko Te Kura
Ko Te Tau o Te Kura

Ko Ngā Pitopito Kōrero o Te Huinga Kura

Kia Maumahara: Mā ngā tumuaki tētahi kaiwhakahaere e kōwhiri mō te Huinga Kura. Mā te kaiwhakahaere o te Huinga Kura tēnei Rauemi Marau e whakahaere.

Ko Te Ingoa o Te Huinga Kura
Ko Te Ingoa o te Kaiwhakahaere
Ko Te Imērā o te Kaiwhakahaere
Ko Te Tau o Te Kura Whakahaere
Ko ō Mātou Kura me ō Rātou Tau Kura
He pitopito kōrero anō
Whakakore